Жаштар комитети

 

Төрайым

Жолдошбекова Алтынай Жолдошбековна

3-курс гр.РК1-17

 

Билим сектору

Акбаралы уулу Ыманкадыр

2-курс гр. И(б)1-18

 

Төрайымдын орун басары

Зарылбеков Бакыт Зарлыбекович

2-курс гр ИК1-18

 

Старосталар кеңешинин төрагасы

Машрапов Эрлан Темирбекович

2-курс гр.И(б)1-18

 

Спорт сектору

Русланбек уулу Осмон

1-курс гр.ИК 1-19

 

Маданият сектору

Мамбеткалиева Жазгүл 

2-курс гр.И(б)1-18

 

Маалымат сектору 

Бакубекова Максатай

1-курс гр.И(б)1-19